Bir marka, ancak tescil edildiği ülke sınırları içersinde koruma altına alınır. Diğer bir deyiş ile bir ülkede tescil edilen marka diğer ülkelerde de otomatik olarak tescili kabul edilmez. Diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi için o ülkelerde de marka sahibi tarafından tescil edilmesi zarureti vardır. Avrupa Topluluğu’na üye ülkeler, bu sisteme çözüm olmak üzere, malların ve hizmetlerin Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımını da gözönünde tutarak tek bir tescille tüm Avrupa Topluluğu Devletlerinde koruma sağlayabilmek için Topluluk Markası CTM’yi kabul etmişlerdir.

Bu şekilde İspanya’nın Alicante şehrinde kurulmuş olan Merkez Ofis OHIM nezdinde yapılan tek bir başvuru ile, markanızın Avrupa Birliği üye ülkelerinin tümünde koruma altına alınması mümkün olabilmektedir.

Avantajları:

  • Tek bir başvuruda Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde koruma sağlanması.
  • Tescilin Avrupa Birliğine üye olacak ülkelerde otomatik olarak geçerli olması.
  • Tek bir dil kullanımı.
  • Tek bir para birimi.
  • Devir, unvan değişikliği gibi işlemlerin tek bir başvuru ile tamamlanabilmesi.