Yeni, farklı, tek düze ve durulmuş olduğu belirlenen bitki olarak tanımlanmıştır.

Biyoteknoloji, bitki, hayvan ve yaşayan diğer canlıların hücre ve dokularının moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve moleküler genetik gibi temel mühendislik bilimleri ile bilgisayar teknolojisinden yararlanarak, gen haritalarını çıkarmak, değiştirmek, geliştirmek, islah etmek, çoğaltmak, yeni ve az bulunan türlerin idamesini sağlamak için kullanılan teknolojilerin tümünü kapsayan bilim dalıdır.

Ülkemizde yeni bitki türleri 5042 sayılı yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakların korunması hakkındaki kanun ile korunmaktadır. Tüm bitki türlerini düzenleyen ve koruyan bu kanuna göre, Tarım ve Köy İşleri bakanlığının düzenlediği ‘Islahçı Hakkı Belgesi’ ile koruma sağlanmaktadır. Burada hedeflenen amaç, bitki çeşitlerinin geliştirilmesini, yeni bitki çeşitlerinin yetiştirilip geliştirilmesi ve bunların korunarak gelecek yüzyıllara devrinin sağlanmasıdır.