Patent müraacatları, başvuru uygunluk değerlendirmesinde bir eksiklik olmadığında veya söz konusu eksikliklerin tamamlanması durumunda artık araştırmaya hazır hale gelmiş olur.

Patent başvurusu yapıldığı tarihten veya rüçhan hakkı talep edilen tarihten 15 aylık süre içerisinde araştırma raporu talebinde bulunulması ve bu ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Tekniğin Bilinen Durumu İle İlgili Rapor Yani Araştırma Raporu; Danimarka, İsveç, Avusturya ve Rusya ofislerinde yapılmaktadır.

Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için;

  • Yenilik
  • Tekniğin bilinen Durumunun Aşılması
  • Sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmaktadır

İnceleme işlemleri, araştırma raporunun yayımlanmasından sonra ve yayın tarihinden itibaren altı ay içinde, başvuruyu yapan, incelenerek patent verilmesi amacıyla incelemenin yapılmasını Enstitü’den talep eder. Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanınan altı aylık itiraz süresinin bitmesi ve belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir.