Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı, özel bütçeli, bağımsız yasal bir kuruluştur. TPE, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak, memleket genelinde serbest rekabet ortamını sağlamak, araştırma geliştirme hareketlerinin ilerlemesini mümkün kılmak üzere; kanunla düzenlenmiş patent, marka ve endüstriyel mülkiyet haklarının oluşması, korunması ve bu haklara ilişkin yurt içi, yurt dışı bilgi ve belgeleri kamu yararına sunmak gibi bir gayeye sahiptir.

Organ ve Birimleri

  • Yönetim Kurulu
  • Danışma Kurulu
  • Başkanlık
  • Yeniden İnceleme, Değerlendirme Kurulu
  • Ana Hizmet Birimleri
  • Yardımcı Hizmet Birimleri
  • Danışma Birimleri

Marka ve patent tescili başta olmak üzere sınai mülkiyet haklarının korunmasında Türkiye de tek yetkili kurumdur.