Yeni olan, daha önce kamu oyu ile paylaşılmamış olan ve ayırt edici bir özelliği bulunan tasarımların kullanım hakkının tasarım sahibine ait olabilmesi için geliştirilmiş sistemin adıdır.

Bir endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcı da bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa bu tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir. Tüketici tarafından bilinen ve kullanılan tasarımların haricinde, farklı görselliğe sahip olan ürünlerin yeni ve özgün tasarımları, tasarım sahibine ticari olarak pazarda avantaj sağlar.

Rekabet ortamında firmaların üstünlük sağlayabilmeleri için görsel yenilikler üretmeli ve bu yeniliklerini tasarım tescilleri ile koruma altına almalıdırlar.

Her tasarım tescil işlemine tabi tutulamaz. Örneğin genel ahlaka aykırı olan, kamu düzenini bozan tasarımlar tescil işlemine alınmamaktadır. Aynı zamanda belirgin bir ayırt edici özelliği olmayan, yeni olmayan ya da zorunlu olarak kullanılmış bir teknik tescil belgesi ile koruma altına alınmamaktadır.