Endüstriyel tasarım tescil koruması 5 yıldır ve bu 5 yıllık koruma 25 yıla kadar her 5 yılda bir yenileme hakkı vardır.

Endüstriyel Tasarım tescili yenileme süresi tasarım koruması başvurusundan 5.yıl son tarihinden önceki 6 ay içerisinde başlar ve koruma tarihinin son gününe kadar devam eder. Eğer bu süre kaçırılırsa bu tarihinden 6 ay içerisinde tescil yenileme imkanı yine vardır. Fakat hem ücret artışı hem de tasarım tescil koruması açısından zamanında yenileme yapılması tavsiye edilmektedir.

Tasarım tescili koruması ve yenileme için kendisine ait veritabanı ve bir koruma uyarı sistemi olan vekil firmaların tercih edilmesinde sınai mülkiyet haklarınızın etkin bir biçimde korunası için şarttır.