Tasarım hakkı sahibi, tasarım hakkına yapılabilecek tecavüzlerden dolayı hukuk davası açmaya yetkilidir. Tasarım hakkı, sahibinin izni olmadıkça üçüncü kişiler tasarımın uygulandığı ürünü;

  • Üretemez
  • Piyasaya süremez
  • Satamaz
  • Sözleşme yapamaz
  • İthal edemez
  • Ticari amaçla kullanamaz
  • Ticari amaçla elinde bulunduramaz.