“Sınai Mülkiyet”, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır.

Sınai mülkiyet hakları; Patentler ve faydalı modeller, Markalar, Endüstriyel tasarımlar, Coğrafi işaretler ve Entegre devrelerin topoğrafyaları’ndan oluşmaktadır.

  • Patent ve faydalı modeller, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ile,
  • Markalar, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ile,
  • Endüstriyel Tasarımlar, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ile,
  • Coğrafi İşaretler, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ile,

Entegre Devre Topoğrafyaları, 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ile korunur.