Patent ve faydalı model başvurularında koruma süresi boyunca yıllık yenileme ücretleri ödenmek zorundadır.

Yıllık ücret; başvuru tarihi, vade tarihi esas alınarak ödenmelidir.Yıllık ücretin ödenmediği durumlarda altı aylık süre içinde ek ücretle birlikte ödenir. Altı aylık süre içinde de ödenmediği takdirde patent alındıysa patent hakkı sona erecektir. Başvuru aşamasındaysa, başvuru geçersiz sayılacaktır.