Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma ve satma hakkıdır. Buluş sahibinin, buluşunun getirdiği haklara sahip olması, başkaları tarafından kullanılmaması adına patent belgesi alınır. Kısacası patent belgesi ticari değer taşıyan buluşun taklit edilmemesini ve buluş sahibin hak kaybına uğramamasını sağlar.

Patent fikri ve sınai mülkiyet haklarında yer alan en karmaşık sürece sahiptir. Buluş sahibi ile patent vekilinin bu süreçlerde omuz omuza çalışması ve süreci doğru yönetmesi oldukça önemlidir.

Üstün Patent olarak bu yazımızda hem ulusal hem de uluslararası yürüyen süreçleri ayrıntılarıyla sizler için derledik.

Patent başvurusunda bulunacak buluşçu için öncelikle önerimiz bir patent ofisi ile birlikte, patente konu olacak buluş ile ilgili ulusal ve uluslararası veri tabanlarından detaylıca bir araştırma yaptırmaktır. Çünkü yapılacak araştırma buluşçuyu, Ar-Ge ve belgelendirme maliyetlerine ayrılacak kaynağı ve zamanı kullanıp kullanmaması gerektiği hakkında fikir sahibi yapacaktır. Bu araştırma aynı zamanda buluşun üretimi konusunda buluşçuyu davaya konu olabilecek taklit risklerinden de koruyacaktır.

Üretilmek istenen buluşun benzer yanlarını keşfederek belki de ek geliştirmelerle buluşçuya bir adım ileriye taşıyacak yenilikleri de bu araştırma sayesinde keşfetme fırsatı yakalayarak başvurudaki riskleri minimuma indirecektir.

Araştırma Sonrası Resmi Süreç

Ön araştırma sonrası patent başvurusunda yer alması gereken tarifname ve istemler ile ilgili dosyalar TPE’nin istemiş olduğu prosedüre göre hazırlanır. Başvuru esnasında istenen evraklarla birlikte buluş dosyası TPE’ye gönderilir.

Patent başvurusunda istenen belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi
  • Başvuru Ücreti Ödendiğine Dair Dekont
  • Tarifname
  • İstemler
  • Resimler (Zorunlu Değil*)

Başvuru sırasında buluş sahibi rüçhan hakkı talep edebilir. Rüçhan hakkı, öncelik hakkı demektir. Yani bir buluş sahibi herhangi bir ülkede yaptığı patent başvurusunu takip eden 12 ay içinde başka bir ülkede de aynı buluş için patent başvurusu yapıp, ilk yaptığı başvuruya dayanarak öncelik hakkını talep edebilir.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra buluş TPE uzmanları tarafından şekli inceleme sürecine tabii tutulur. Bu süreç iki ay sürmektedir. Şekli inceleme sürecinden sonra patent başvurusu 15 ay boyunca askıda kalır.

Askı süreci boyunca buluş sahibinin araştırma yaptıracağı ülkeyi seçmesi (Rusya, Danimarka, EPO, İsveç, Türkiye) ve araştırma ücretlerini ödemesi gerekmektedir.

Patent başvurusunun askıda kaldığı süre içerisinde araştırma raporuna göre patentin geçerli olunmasını istenilen ülkelere başvuru yapılır. Çünkü patentler alındığı ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır.

Başka ülkelerde hak sahibi olabilmek için her ülkeye ayrı ayrı başvuruda bulunabilir veya uluslararası başvuru sistem olan PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) veya bölgesel başvuru sistemi olan EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.