Patent almış bir buluş başkası tarafından izinsiz üretilemez, satışı yapılamaz.

Patent Sisteminde işleyiş şu şekildedir;
Arge yi ve teknik inovasyonu teşvik etmesi, rekabetçi piyasayı ve yatırımları teşvik etmesi, bilgiyi topluma mal etmesi, teknoloji transferinde önemli rol oynamasıdır. İşlevleri; ar-ge’yi ve teknik inovasyonu teşvik etmesi, rekabetçi piyasayı ve yatırımları teşvik etmesi, bilgiyi topluma mal etmesi, teknoloji transferinde önemli rol oynamasıdır. Yeni olan, buluş basamağı içeren, sanayiye uygulanabilir her buluş patent hakkı alabilir ve patent almaya konu olabilir.

Patentten gelen haklar bulunduğu ülkenin mevzuatına göre farklılık göstersede genel olarak; Geçici Tedbir koydurma
Kalıcı tedbir koydurma
Ticaretten çıkarma
Tazminat hakları sağlama