Öncelikle başvuru bir uzman patent vekilinin yardımıyla araştırma yapılarak alınır. Eğer buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni bir şeyler katıyor veya onlardan ciddi farklarla ayrılıyorsa reddedilme ihtimal çok düşüktür.

Patent başvurusu için gerekli belgeler:
Başvuru dilekçesi (1 nüsha)

  • Patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istemler (3 nüsha)
  • Buluş konusunu anlatan açıklama ( 3 nüsha)
  • İsteme ait resimler (3 nüsha)
  • Özet (3 nüsha) ve tarifname