Patent başvurunuzun her türlü aşamasında Üstün Patent olarak tüm süreci takip ederek destek oluyoruz.

Patent İtiraz Süreci

İlgili sektörde alınan bir buluş tescil koruması ile tekel hakkı kazanacağından eğer bir buluş başvuru yapıldığı tarihten önce bilinen bir teknik olduğu veya buluş üzerinde hak talepleri gibi nedenlerle itiraz edilebilir.

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan patent< başvuruları resmi patent bülteninde aylık olarak yayınlanmaktadır. Yayınlanan bu başvurulara bültenin yayına çıkmasından itibaren altı ay içerisinde itiraz edilebilir.
İtirazda Neler İstenir?

  • Yapılan itirazı destekleyecek buluşun ilgili olduğu teknik saha ile ilgili deliller,
  • Yapılan patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterleri olan tekniğin bilinen durumunu aşmadığı veya üretilebilirlik kriterine uymadğı,
  • Tarifname içeriğinin patent yönetmeliğine uygunsuzluğu İleri sürülebilir.

Patent İtiraz Aşamaları
İtirazın yapılmasından sonra başvuru sahibine itiraz ile ilgili bilgi verilir. Başvuru sahibi eğer varsa itiraza karşı görüşlerini ve delillerini 3 ay içerisinde sunabilir veya yapılan itirazları dikkate alıp istem veya tarfname üzerinde revizyon yapıp başvurusunu yenileyebilir. Patent itiraz birimince incelenen kararı Sınai Mülkiyet Mahkemesine de götürülebilir. Veya bu süreçte itiraz etmeyen tüm şahıs veya kurumlar itiraz konusunu Sınai Mülkiyet Mahkemesine götürebilir.

Patent Devri

Bir patent başvuru sahibi tarafından 3.şahısılara devri yapılabilir. Yapılan bu devir işlemi ancak patent siciline kayıt ile 3.şahıslar karşısında geçerlilik kazanır.

Patent Devri Nasıl Yapılır?
Patent devri başvuru sahibi ile devir alan kişi veya kurum temsilcisi arasında yapılan bir sözleşme sonrasında patent vekili veya devir alan tarafından patent siciline kaydı yapılır.

Patent Devri İçin Gerekli Belgeler

Devir sözleşmesi
Devir alan şahıs veya tüzel kişilik resmi evrakları
Vekaletname
Devir harç dekontu
patent Devir işlemleri ile ilgili uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Patent Lisans

Fikir veya Sınai mülkiyet haklarından birinin tarafların belirlediği şartlar dahilinde bir ücret karşılığı satılmasında denir.

Patent haklarını elinde bulunduran kişi veya kurum ile yapılacak bir lisanslama sözleşmesi noter huzurunda karşılıklı imzalandıktan sonra Türk patent Enstitüsü sicil kayıtlarına işlenmelidir. Vekil veya başvuru sahibi bu işlemi yapabilmektedir.

Patent Lisanslama İçin Neler Gereklidir?

Lisans sözleşmesi (Noter Onaylı)
Lisans alanın resmi evrakları
Lisan ücreti dekontu
Vekaletname

Patent Yenileme

Koruma süresi sonunda patentler halka açık hale gelir. Patent yenileme yıllık olarak ücretlerinin ödenmesi anlamına gelir.
Eğer ödeme yapılmazsa patent hükmünü yitirir.

Patent Sahibi Değişiklik

Alınan patentler resmi sicillere kayıt edilmektedir. Patent ile ilgili her türlü tasarruf resmi tebligat olarak başvuru sahibine bildirilmektedir.

Patent sahibinin adres değişikliğinde Resmi sicilde değişmeyen adrese her türlü gönderim yapılacağından mutlaka adres değişikliğinin Türk patent Enstitüsü siciline kayıt edilmesi gerekmektedir. Bunun yanısıra firma unvan değişikliği de meydana gelirse bunun da sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

Patent Yıllık Ücretler

Patent ve faydalı model başvurularında koruma süresi boyunca yıllık yenileme ücretleri ödenmek zorundadır. Yıllık ücret; başvuru tarihi, vade tarihi esas alınarak ödenmelidir.Yıllık ücretin ödenmediği durumlarda altı aylık süre içinde ek ücretle birlikte ödenir. Altı aylık süre içinde de ödenmediği takdirde patent alındıysa patent hakkı sona erecektir. Başvuru aşamasındaysa, başvuru geçersiz sayılacaktır.