Buluşlar, icatlar 3 şekilde korunur.

  • İncelemeli Patent Sistemi : 20 yıl koruma sağlar
  • İncelemesiz Patent Sistemi : 7 yıl koruma sağlar
  • Faydalı Model : Bu sistemde araştırma raporu ve inceleme raporu istenmez. Diğer incelemeli ve incelemesiz sisteme göre daha kolay ve masrafı daha az ve daha kısa sürede alınabilmektedir. Başvuru sahibi eğer isterse araştırma raporu talebinde bulunabilir. Faydalı model başvurusu yayınlandıktan sonra 3 ay içerisinde üçüncü kişiler tarafından yayına itiraz edilebilir. Başvuru sahibi veya vekili itirazlara cevap verebilir. Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu süre uzatılamaz.

Başvuru sahibi araştırma raporunun olumlu gelmesi durumunda başvurusunun devam etmesine karar verirse 3 ay içerisinde incelemeli veya incelemesiz devam edeceğine karar verir. Eğer bu süreler içerisinde incelemeli sistem tercihi bildirilmez ise zorunlu incelemesiz sitem tercihi ile devam edilir.

İncelemeli patent tercihinde inceleme raporunun hangi ülke ofisi kanalıyla yapılması istendiği tercih edilir. İnceleme raporunun yayınından itibaren 6 ay içerisinde başvuru sahibi 2. İnceleme raporu talebinde bulunabilir. İnceleme raporu düzenlenirken, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen görüşleri ve varsa başvurudaki değişiklikleri incelenir. İnceleme sonucunda ilk incelemedeki olumsuzlukların giderildiğine karar verilirse “belge kararı” çıkartılır. Eğer ilk incelemedeki olumsuzlukarın devam ettiğine karar verilirse inceleme raporu olumsuz yazı çıkartılır. Yine olumsuzluğa karşı 3 ay itiraz süresi vardır veya 3.inceleme raporu isteme hakkı 3 ay içerisinde talep edilir. Bu sefer inceleme raporu ofisi değiştirme hakkı başvurana tanınır. Bu inceleme nihai kararın verildiği aşama olduğundan, istemlerin kısmen (bazı istemler itibarıyla) olumlu olması halinde de, olumlu istemler itibarıyla belge verileceğinin belirtildiği bir “belge karar yazısı” gönderilir.

İncelemesiz patentte; araştırma raporu bildiriminden itibaren 3 ay içerisinde sistem tercihi yapılmaz ise, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir ve “incelemesiz sistem tercihi” yayını yapılır. Başvuru Yayını tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır.Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayınlanmasını talep edebilir. Erken yayın talebi yapılması durumunda başvuru, araştırma talebinde bulunulduktan sonra yayımlanır.Başvuru ve araştırma raporu birlikte yayınlanır.

Araştırma raporu yayınlandıktan sonra 6 ay içerisinde üçüncü kişiler araştırma raporuna görüşlerini bildirebilirler.İtirazlara 3 ay içerisinde karşı görüş bildirilebilir.