Patent başvurusu gerekli evraklar hazırlandıktan sonra, Üstün patent vekili tarafından online olarak yapılır.
Başvuru için gereken evraklar;

  • Tarifname, özet
  • İstemler, buluşa ait çizimler

Başvuru süreci aşağıdaki adımlar izlenerek yapılır;

Online Patent Başvurusu;

Başvuru Şekli olarak incelenir (1-3 gün)
Şekli eksiklik varsa (Tamamlama süresi 3 Ay)
Varsa Şekli ekssiklik tamamlanır
Şekli uygunluk yazısı
Araştırma raporu (Başvuru tarihinden itibaren 15 ay içerisinde yapılabilir)
Araştırma raporu talebi
Sistem Tercihi
İncelemesiz Sistem tercih edilirse İncelemesiz Patent Belgesi Alınır

İncelemeli Sistem Tercih edilirse,

  • İnceleme Talebi
  • Olumlu olması durumunda
  • İncelemeli Patent Belgesi Alınır
  • Başvuru tarihinden itibaren her yıl yeileme ücreti ödenmesi gereklidir.
  • Patent Belgesi yayını