Bir markanın tescil edildikten sonraki koruma süreci 10 yıldır. 10’ar aylık periyodlar halinde yenileme yapmanız koşulunda bu süre sonsuza kadar uzatılabilir. Tescil tarihinden itibaren 10 yıl sonrasında, isabet eden yıl, ay ve gün olarak, 6 ay öncesinde yenileme başvurusu yapılır.

Bu işlem 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 41. maddesi, yönetmeliğin 16.ve 17. maddelerinde gösterilen şart ve süre zarfında yenilenmelidir.