Marka İtiraz Süreci

Türk Patent Enstitüsü’ne tescil için başvuru yapıldığında 5 ila 6 aylık bir sürede başvurunuz değerlendirmeye tabi tutulur. Bunun nedeni her gün yaklaşık 3000 kadar başvuru almalarından kaynaklanmaktadır. Değerlendirmenin olumluluğu durumunda bu süre zarfnda itiraz edilmemiş olan markalar Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilerek yaklaşık 11 ay içerinde marka tescil belgesi düzenlenir.

İlan süresi içerisinde itaraz edilen markalar, tekrar incelenir ve itirazın kabulüne ya da reddine karar verilir. Bu da süreci yaklaşık 6 ay kadar uzatmaktadır. İtirazın reddi söz konusu olduğunda reddini takiben 2 ay içerisinde bir kez daha itiraz etme hakkına sahip olan taraf, YİDK (Yeniden Inceleme ve Denetleme Kurulu) tarafından karar bağlanır ve yaklaşık 6 ay içerisinde nihai karar verilir.