Marka Tescil edildikten sonra gerektiği durumlarda TPE tarafından bir başkasına devri yapılabilir. Bu işlem isteğe bağlı olarak şahsa veya firmaya yapılabilir.

Bir firmaya ait olan marka, devir işleminde eğer firma tamamiyle devrediyorsa ayrıca marka devri işlemi yapılmasına gerek yoktur. Kuruluşunun aktif ve pasifini tamamen devreden bir kişi markasını da saynı zamanda devretmiş olur.

Marka devri yapmak için öncelikle devir alacak olan taraf TPE ye marka devir harcı yatırır. Bu belge ile taraflar marka tescil belgesiyle birlikte notere gider ve marka devri sözleşmesi imzalar. Devir dözleşmesinde marka tescil numarası, tescil tarihi, marka sınıfları ve marka ismi açık bir şekilde bulunmalıdır. Bir markanın devredilmesi için bazı hususların bilinmesi gerekir. Bunlar: Devri yapılacak olan markanın üzerinde haciz ve rehin gibi hükümlerin bulunmaması gerekir. Markanın ayırt edilmeyecek derece benzeri varsa onların aynı marka ile birlikte devri gerekir. Marka devir sözleşmesinin gerekli tüm bilgileri detaylı olarak taşıması gerekmektedir.