Marka değeri hesaplamasının ana bileşeni Finans Odaklı Marka değerini hesaplamaktır. Bu model finans uzmanları tarafından müşterilerin davranış ve eğilimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İsminin aksine bu model bir markanın parasal değerini değil, gücünü hesaplamak üzere ortaya konmuştur.

Markalar;

  • Maliyete dayalı olarak
  • Piyasa değerine göre
  • Davranışlara dayalı

Olarak değerlendirildiği gibi, bu değerlendirmeler yapılırken farklı bir takım metodlar da kullanılmıştır.