Sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları tarafından, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması, mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tesciline yönelik zorunlu bir işlemdir.

Zorunlu Kayıt- Tescil Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?

  • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 13 üncü maddesi
  • Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik

Hangi Eser Türleri Zorunlu- Kayıt- Tescil İşlemine Tabidir?

  • Müzik eseri içeren yerli ve ithal yapımlar
  • Sinema eseri içeren yerli ve ithal yapımlar
  • Yerli ve ithal bilgisayar oyunları

Zorunlu Kayıt –Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuruda bulunmak isteyenler kayıt tescil başvuru formları ve sunulması gereken diğer belgeleri içeren başvuru dosyasını incelenmek üzere ilgili meslek birliklerine iletirler. Başvuru sahipleri ilgili meslek birliklerinin incelemesinden geçirilmiş başvuru dosyası ile birlikte İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne başvururlar.

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşlemi Nedir?
Eserler üzerinden gerçekleştirilmekte olan İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi, eserin kimin tarafından meydana getirildiğini belirlemeye kolaylık sağlamak amacıyla yaptırılması zorunlu olmayan, yaptırılmadığında hak kaybına neden olmayan ve kişiye herhangi bir hak vermeyen beyana dayalı bir işlemdir.
Eser üzerindeki tüm haklar, onu meydana getiren kişiye aittir ve herhangi bir kurum aracılığıyla alınmaz.
İşlem, kesinlikle fikirler üzerinden gerçekleştirilmez ve fikirler korunmaz.
Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi sonucunda verilen belge, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar. Hak veren bir belge değildir.

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşleminin Yasal Dayanağı Nedir?
İşlem, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13 üncü maddesi ve Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir.

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil Başvurusunu Kimler Yapabilir?
Eseri meydana getiren kişi ya da kişiler tespit edilmeye çalışıldığından, bu kişiler ya da mirasçıları, kendileri ya da vekilleri aracılığıyla başvuru yapabilirler.
İsteğe bağlı kayıt-tescil başvuruları, başvuru için yönlendirileceğiniz sistemde yeralan ibraz edilmesi gereken evraka ilişkin verilen bilgi notları doğrultusunda hazırlayacağınız evrakla birlikte,yapılabilmektedir.