İncelemesiz patentte; araştırma raporu bildiriminden itibaren 3 ay içerisinde sistem tercihi yapılmaz ise, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir ve “incelemesiz sistem tercihi” yayını yapılır.

Başvuru Yayını tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır.Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayınlanmasını talep edebilir. Erken yayın talebi yapılması durumunda başvuru, araştırma talebinde bulunulduktan sonra yayımlanır.Başvuru ve araştırma raporu birlikte yayınlanır. Araştırma raporu yayınlandıktan sonra 6 ay içerisinde üçüncü kişiler araştırma raporuna görüşlerini bildirebilirler.İtirazlara 3 ay içerisinde karşı görüş bildirilebilir.