İncelemeli patent tercihinde inceleme raporunun hangi ülke ofisi kanalıyla yapılması istendiği tercih edilir. İnceleme raporunun yayınından itibaren 6 ay içerisinde başvuru sahibi 2. İnceleme raporu talebinde bulunabilir.

inceleme raporu düzenlenirken, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen görüşleri ve varsa başvurudaki değişiklikleri incelenir. İnceleme sonucunda ilk incelemedeki olumsuzlukların giderildiğine karar verilirse “belge kararı” çıkartılır.

Eğer ilk incelemedeki olumsuzlukarın devam ettiğine karar verilirse inceleme raporu olumsuz yazı çıkartılır. Yine olumsuzluğa karşı 3 ay itiraz süresi vardır veya 3.inceleme raporu isteme hakkı 3 ay içerisinde talep edilir. Bu sefer inceleme raporu ofisi değiştirme hakkı başvurana tanınır.

Bu inceleme nihai kararın verildiği aşama olduğundan, istemlerin kısmen (bazı istemler itibarıyla) olumlu olması halinde de, olumlu istemler itibarıyla belge verileceğinin belirtildiği bir “belge karar yazısı” gönderilir.