Fikri haklar, fikir ürünlerini koruyan haklara verilen genel isimdir. Bu ürünler insan düşüncesiyle ortaya çıkan ; edebiyat ve sanat eserleri , teknolojik aletler, bilgisayar programları,yazılımları, tasarımlar ürünleri ve buna benzer tüm fikirleri kapsar.

Fikir ve sanat eserleri, ilgili 5846 sayılı kanun ile korunmaktadır. Bu kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.

Bir fikrin fikri hakkını koruyabilmesi için;

  • Fikir sahibinin kendi şahsına munasır olması
  • Şekillenmiş olması
  • Bir emek sonucu ortaya çıkması gereklidir.