Entegre devre topografyasınının ne olduğunun anlaşılabilmesini kolaylaştırmak için öncelikle, entegre devrenin ne olduğunu belirtmek ve bunun üzerinden entegre devre topografyasını tanımlamak daha iyi olacaktır:

Çip, mikroçip, silikon çip, bilgisayar çipi olarak da bilinen entegre devreler, nanometre boyutlarında üretilmiş elektronik devrelerdir. Genel olarak yarı iletken, iletken ve yalıtkan katmanlardan oluşmaktadır.Akademik anlamda, 5147 Sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun’da ise; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü ifade etmektedir.

Buradan harekele, etegre devre topografyası da; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup; her görüntü, entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümünü ifade etmektedir.

Entegre devre topografyasının belgelenerek koruma altına alınabilmesinin öncelikli koşulu, orijinal niteliğe sahip olmasıdır. Koruma; entegre devre topografyasının dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya topografyanın kendisi dışında topografyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmamaktadır.Diğer bir deyişle koruma; enregre devre topografyasının tanımında da vurgulandığı üzere, işlevsel içeriği ve özellikleri için değil; yalnızca, entegre devreyi oluşturan unsurların dizilimi için uygulanmaktadır.