Endüstriyel tasarım koruması, tasarımın şekillendiği ürünün tasarım sahibinin izni olmadan üçüncü kişiler tarafından imal edilememesi, satılamaması, ithal edilememesi vb. eylemler anlamındadır. Ancak, tasarım korumasındaki sözü edilen görünüş, ürünün özellikleri veya fonksiyonlarını kesinlikle içermez. Bir ürünün üç boyutlu şekli ya da bu şeklin bir parçası ile ürün üzerindeki iki boyutlu süslemeler endüstriyel tasarım kavramı içinde değerlendirilmektedir. Endüstriyel tasarım, bir ürünün dış görünüşünü ifade eder. Bu görünüş, ürünün biçimi olabileceği gibi, çizgilerden, şekillerden, süslerden, renklerden ve çeşitli unsurlardan oluşan görünüşler de olabilir.

Endüstriyel tasarımlar 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile korunmaktadır.

Tasarımın amacı yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmaktır. Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar ile kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı tasarımlar tasarım tescili ile korunamazlar. Tasarımın, hak sahibi adına Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmemiş olması, söz konusu tasarımın, tasarım hakkı sahibinden izin alınmadan başkaları tarafından kullanılabileceği anlamına gelmez. Kararnamenin 1. maddesinde, tescilsiz tasarımların genel hükümlere göre korunacağı ve Kararname ile sağlanan korumanın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile sağlanan korumaya engel olmayacağı belirtilmiştir. Endüstriyel tasarım tescili, hak sahibine her türlü dava açma yetkisini sağlamaktadır. Ayrıca, tescil sahibi, taklit ürünleri üretenlere uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini, ürünlere el konulması, mahkeme kararlarının basın yoluyla açıklanabilmesi gibi imkanlara sahiptir.