Avrupa Birliği üyesi ülkelerini kapsayan koruma sistemi olup, başvuru için yetkili ofis ise İspanya Alicante’de bulunan Avrupa İç Pazarda Uyum Ofisi’dir. (OHIM – Office For Harmonization In The Internal Market).

Avrupa Tasarımı Tescilinin en önemli özelliği tek bir başvuru ile 27 Avrupa Birliği ülkesinde tasarımların koruma altına alınabilmesini sağlayan bir sistem olmasıdır. Aynı sınıfta yer alması ya da aynı set ve takıma dâhil olması koşuluyla birden fazla tasarım bir başvuruda sunulabilir. Avrupa Tasarımı tescili başvuru tarihi itibari ile, 5 yıl süre ile korunmakta olup, 5 yıllık dönemlerde 25 yıla kadar tescil koruması uzatılabilmektedir. Avrupa tasarımı başvuruları şekli şartlar bakımından incelenir ve ilana açılır. Başvuruya itiraz edilmesi durumunda ise esas bakımdan da inceleme yapılır. İtiraza verilen karara karşıda OHIM kendi bünyesinde temyize gidebilmektedir. Avrupa Tasarımı tescil sistemi yoluyla yapılacak başvuruların ayrı ayrı yapılacak başvuruya oranla daha az maliyetli olması ve tüm işlemlerin tek bir merkezden yürütülmesi sistemin önemli bir avantaj sağlamaktadır.