Sınai Mülkiyet Hakları Ekip İşi

Türk Patent Enstitüsü’nün istatistikler sayfasında yayınlamış olduğu 1995 yılından 2018’e kadar marka, patent, faydalı model ve tasarım başvurularına istinaden: 23 yılda toplamda 173 bin 890 adet patent başvurusu yapılmıştır. Geçtiğimiz yıla baktığımızda neredeyse ülkemizin toplam patent sayısının yarısı İstanbul merkezli başvurulardır. İstanbul başvuru sayısı 3 bin 342 adettir. İstanbul’u sanayinin ve üretimin yoğun olduğu Ankara […]

26 Nisan Fikri Mülkiyet Hakları Günü

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) kurulduğu ve anlaşmanın yürürlüğe girdiği 26 Nisan tarihinde tüm dünyada kutlanmaktadır. WIPO, belirlediği değişik bir tema ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ülkeler üzerindeki sosyal, ekonomik ve kültürel etkisine dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve önemini vurgulamak için her yıl 26 Nisan Günü ulusal ofislerle birlikte[…..]

Yazılımlar Patentlenebilir mi?

Dijital Dönüşüm Çağı, 4.0 Endüstriyel Sanayi Devrimi, Robotik Teknolojiler… İnsanoğlu gelişim açısından bir kaosun içinde, ülkeler ciddi anlamda kaynağını hangi teknolojiye ayırması gerektiği konularına kafa yorarak global bir rekabet unsuru olarak kullanıyor. Ve en önemlisi bizler bu güç gösterilerinin hemen hemen hepsini medya sayesinde yakından izleyip gözlemliyor ve rol model alarak hayatlarımızı nasıl şekillendirebileceğimizi tasarlıyoruz.[…..]