İnternetin ticari hayatta kullanımının artması ile birlikte web siteleri ve bu sitelerin adresleri olan alan adlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu ortamda ticaretin hızla gelişmesi neticesinde işletme sahipleri için alan adları, onların ticari ünvanı, markası , işletme adları gibi ayırt edici bir nitelik kazanmıştır.

Alan adları çok yüksek fiyatlarla satılarak şirketlerin en önemli entellektüel sermayeleri arasına girmiştir. Şirketler alan adı satın alırken işletmesini tanıtmaya yarayan işaretlere göre satın almak istemektedir. Ancak aynı marka, aynı ticari unvan , aynı işletme adı hatta aynı isim ve soyadında aynı veya farklı sektörlerde faaliyet gösteren onlarca firma bulunabilmektedir. Alan adı tescilinde birçok ülkede uygulanan “İlk gelen ilk alır” prensibi gereğince aynı ismi kullananlardan sadece birisi bu alan adına sahip olabilmektedir.

Tüketicilerin bir ürünü tercih sebebinde markanın etkisini bulundurduğumuzda alan adı ürünün markası ile özdeşleşmektedir. İnternet alan adları özellikle işletmeler için yalnızca bir elektronik adres işlemi görmemekte bunun yanında marka, reklam, pazarlama gibi işletmeler için çok öneml işlevler içermektedir.

Alan adlarının tescilinde “ilk gelen ilk alır” prensibi uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde uygulanan .com.tr alan adlarında “ilk gelen ilk alır” prensibi yüzde yüz geçerli değildir. Ancak aynı marka farklı sektörlerde birden fazla firmaya tescilli ise o zaman .com.tr alan adında ilk gelen ilk alır prensibi uygulanır.